Nghiên cứu tình huống | Đọc về khách hàng của chúng tôi

 

Crossen bầu chọn VISI

Crossen Engineering Ltd, chuyên gia khuôn ép nhựa hàng đầu ở Ireland, cho ra đời hơn 250,000 chi tiết mỗi tháng, tất cả được sản xuất theo khuôn làm bằng VISI.

 

Bốn giải pháp Vero tối ưu hệ thống IT của Georges Pernoud cho nền công nghiệp 4.0

Công cuộc chuẩn bị cho nền công nghiệp 4.0 thực sự rất quan trọng khiến 1 nhà sản xuất khuôn đã giao nhiệm vụ tối ưu hệ thống I.T của họ cho hãng phần mềm CAD CAM Vero để đạt mục tiêu giảm 35% thời gian dành cho các công việc CAD không sinh lời.