Nghiên cứu tình huống | Đọc về khách hàng của chúng tôi

 

Những nhà tiên phong ngành 5 trục hợp tác phát triển cùng VISI

Modulo Tre, công ty sản xuất và cơ khí chính xác nổi tiếng ở Ý đã đầu tư vào phần mềm VISI của hãng Vero Software để điều khiển máy CNC. “VISI rất nhanh và trực quan, ngay cả khi phải sửa sai hoặc chỉnh các mô hình CAD ban đầu của khách hàng cho mục đích sản xuất” Alessandro Corà chia sẻ.

 

SIET Meccanica

Hãng cơ khí chính xác Siet Meccanica chọn đầu tư vào VISI để đơn giản hóa những dự án sản xuất phức tạp nhất, trong đó có phay 5 trục tất cả các chi tiết từ đường kính 1mm cho đến 1200mm.