Yêu cầu hệ thống

Điều kiện tiên quyết

Cài đặt sẽ không thể bắt đầu nếu hiện tại đang chạy một cài đặt VISI.exe hoặc một dịch vụ hay quá trình khác của VISI.
Để cài được VISI, bạn cần có quyền quản trị (admin).

Hệ điều hành

- Chỉ hỗ trợ các phiên bản 64 bit của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 và Windows 10.
- Chỉ hỗ trợ các phiên bản hệ điều hành chuyên nghiệp được liệt kê.

Yêu cầu hệ thống

VISI có một số yêu cầu hệ thống như sau:
- Bộ hướng dẫn xử lý SSE2 phải được nâng cấp để xử lí nhanh hơn. Điều này có nghĩa sẽ chỉ dùng được VISI trên các bộ xử lý có hỗ trợ tính năng này
- Chip xử lý phải hỗ trợ bộ hướng dẫn SSE2. (Tất cả bộ xử lí 64 bit đều hỗ trợ SSE2).
- Bộ nhớ - Tối thiểu là 4GB RAM.

Đồ họa

Sử dụng card đồ họa OpenGL hoặc DirectX graphics với độ phân giải tối thiểu là 1280 x 1024.

Các card đồ họa được khuyến cáo sử dụng cho VISI là dòng ATI FirePro và dòng NVidia Quadro. VISI có thể sử dụng bộ nhớ đồ họa trên bảng mạch nếu sẵn có. Đa số các trường hợp thì bộ nhớ đồ họa 512MB là đủ.
- Card đồ họa OpenGL phải hỗ trợ OpenGL 3.0
- Card đồ họa DirectX phải hỗ trợ DirectX 9.0c
 

Driver đồ họa

Người dùng nên sử dụng driver mới nhất thích hợp với card và hệ điều hành của mình.
 

Đối với người sử dụng thành thạo:
- Windows 7 Professional hoặc Hệ điều hành về sau, phiên bản 64 bit với RAM 16GB.
- Bảng mạch đồ họa hỗ trợ OpenGL hoặc DirectX với độ phân giải tối thiểu là 1920 x 1080, hỗ trợ ít nhất 65.000 màu
-SSD HardDisk

Hệ VISI đạt chuẩn sẽ cài đặt được cho tất cả thành phần của gói, kể cả những đối tượng không thuộc phần bạn đặt trước. Bởi vậy mọi cài đặt sẽ được hoàn thành, tất nhiên chỉ có những mô đun được cấp phép mới hiển thị và sẵn có. Nếu bạn muốn có được bản quyền của các mô đun khác vào ngày sau đó, bạn cần lấy mật khẩu cho mô đun đó.
Vì lí do tương tự, các phiên bản mới được cung cấp thường xuyên cũng sẽ cập nhật gói hoàn chỉnh.

Chú ý: Xin lưu ý rằng phiên bản 32 bit của sản phẩm sẽ được xóa bỏ từ phiên bản tiếp theo của giải pháp VISI.