Customer Testimonials

Phần mềm phân tích dòng chảy nhựa VISI góp phần quan trọng vào thành công của các nhà sản xuất công cụ và khuôn UK với hơn 400 công cụ mỗi năm và thu hồi chi phí ngay từ tháng đầu tiên.

Hexagon Products

Software To Grow Your Business

VISI is acknowledged as one of the world's leading PC based CAD CAM software solutions for the Mould & Die industries. It offers a unique combination of applications, fully integrated wireframe, surface and solid modelling, comprehensive 2D3D and 5-axis machining strategies with dedicated high speed routines.

KHÁM PHÁ NGAY