VISI 2018R2 - Video Series

Tổng hợp các video về các chức năng mới và nâng cao có trong phiên bản mới nhất VISI 2018R2.

VISI CAD/CAM - 2018R2 Version

Hexagon Products

VISI 2018R2 bao gồm một mô đun mới cho Thiết Kế Ngược cùng hơn 250 tính năng mới, cải tiến mạnh mẽ cho người dùng .

Vero Software trở thành Hexagon Manufacturing Intelligence

Từ tháng 1 năm 2019, Vero Software sẽ thay đổi tên gọi và nhận diện thương hiệu.