Support and Services

Support Portal Icon

Cổng thông tin hỗ trợ khách hàng

Đối với khách hàng đăng nhập hoặc tạo tài khoản đăng nhập vào cổng hỗ trợ VERO. Truy cập tại đây để ghi lại các cuộc gọi hỗ trợ, tải phiên bản sản phẩm mới nhất, xử lý các vấn đề về cấp phép bản quyền.

Kiến thức cơ sở

Tìm kiếm kiến thức cơ sở, các bài báo, các vấn đề đã xử lí và kỹ thuật của khách hàng có liên quan đến phần mềm VISI.

Knowledge Base Icon
 
Request Support Icon

Yêu cầu hỗ trợ

Click ở đây để yêu cầu hỗ trợ từ VISI CAD/CAM Team

New For VISI 2016 R1

Phiên bản VISI 2018 R2

Phiên bản mới nhất của VISI gồm 1 mô đun mới cho thiết kế ngược cùng với tổ hợp chức năng mới & nâng cao cho các quy trình CAD, CAM, được thiết kế dành riêng cho thị trường Khuôn mẫu và Khuôn Dập.

System Requirements Icon

Yêu cầu hệ thống

Các yêu cầu phần cứng tối ưu để chạy phần mềm VISI CAD/CAM tốt nhất.