VISI Analysis ImageVISI Analysis ImageVISI Analysis Image

PDFVISI Analysis

VISI Analysis - Giải pháp phân tích và định dạng lại hình học.

Khi làm việc với dữ liệu nhập từ nguồn khác, chất lượng của mô hình là yếu tố rất quan trọng. VISI Analysis cung cấp một bộ công cụ chuyên dụng cho phân tích và định dạng lại mô hình hình học, giải pháp còn có khả năng phát hiện sớm các vấn đề suốt quá trình, từ đó giúp nhà thiết kế đơn giản hóa các nhiệm vụ và tiết kiệm khoản chi phí đáng kể suốt quá trình thiết kế.

Các tính năng chuyên dụng:

 • Tự động nhận dạng sự thay đổi của mẫu thiết kế
 • Kiểm tra bán kính và độ cong mô hình
 • Các chức năng tự động phân tích mặt
 • Hình dung gócthoát khuôn (Draft angle)
 • Tách mô hình thành các lòng khuôn và lõi khuôn 
 • Có khả  năng đơn giản hóa cạnh mô hình mặt
 • Có khả năng phân tích, tính toán nhiều đường phân khuôn 
 • Tự động tách các mặt phân khuôn
 • Xác nhận và định dạng lại mô hình
 • Phát hiện dữ liệu không cần thiết và bề mặt vụn
 • Kiểm soát dung sai cho các cạnh bề mặt
 • Mô phỏng quá trình mở khuôn năng động


Tự động nhận dạng và kiểm tra sự thay đổi mẫu thiết kế. Đây là một công cụ chuyên dụng trong việc phân tích các mô hình (dạng khối hoặc là dạng mặt) và kiểm tra sự thay đổi của chúng. Bất kì sự sai lệch nào giữa hai mô hình sẽ được thể hiện bằng một màu sắc khác và có thể quan sát chúng bằng cách sử dụng các thanh trượt. Chức năng thứ hai là nó có khả năng nhận dạng sự thay đỗi mẫu thiết kế, sử dụng phương thức đối chiếu các thông số về khoảng cách; nó có khả năng nhận dạng được sự thay đỗi về các thông số kích thước giữa hai mô hình. Tự động phân chia những mặt có sự thay đỗi và chỉnh sửa những dữ liệu này một cách dễ dàng và nhanh chóng phù hợp với mục đích thiết kế.

Phân tích góc thoát khuôn và bán kính cong. Kiểm tra góc thoát khuôn là công việc phải tiến hành trước tiên để nhanh chóng xác nhận được tính khả thi của khuôn. Từ đó, tìm ra các vấn đề về thiết kế và giúp ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Kết hợp với việc chọn hướng mở khuôn của mô hình phần mềm sẽ tự động phân tích và thể hiện qua các dãy màu và các dãy góc giúp ta dễ dàng xác định các vùng của mô hình, tình trạng của vấn đề.. Giao diện đồ họa cũng có thể được dùng để đánh dấu đường cong mô hình và bán kính tối đa/tối thiểu..

Các điều kiện biên của cạnh. Khi làm việc với các dữ liệu nhập vào từ một môi trường khác, thì điều kiện về hiệu ứng các cạnh biên của khối sẽ là một yếu tố quyết định đến chất lượng của mô hình được xuất ra. VISI Analysis cung cấp một công cụ chuyên dụng theo phương pháp hình học topo (ngành hình học nghiên cứu các tính chất không bị ảnh hưởng của sự thay đổi hình dáng và kích thước), dùng để đơn giản hóa các cạnh biên của bề mặt và chỉnh sửa các điều kiện tiếp tuyến.

Chức năng chuyên dụng tạo lòng khuôn và lõi khuôn. Cung cấp nhiều công cụ phân tích các đường phân khuôn, phân chia mô hình thành các thành các thành phần khuôn có liên quan. Những vùng cắt trong và các ghép trượt có thể di chuyển dọc theo các trục để mô phỏng chuyển động cho các thành phần khuôn. Các đường phân khuôn có thể được phân tích, tính toán và chỉnh sửa cho phù hợp với ý tưởng của nhà thiết kế. Từ các đường line phân tích được nó có khả năng phân chia mô hình thành các lòng khuôn, các lõi khuôn hoặc các ghép trượt...

Tạo các bề mặt tách rời shut off. Các mô hình CAD thường đòi hỏi có sự thay đổi hoặc lấy đi các đặc điểm để phù hợp với yêu cầu trong quá trình sản xuất vì thế chúng ta thường cần đến các mặt shut-off. Việc tạo ra các bề mặt tách rời này thường phải tốn rất nhiều thời gian và một công việc khó khăn đối với các nhà thiết kế. Sự phối hợp giữa các công cụ tạo mặt như extruded, offset, ruled, connection và patch surfaces và các công cụ phân khuôn là một công cụ tuyệt vời để tạo ra các mặt tách rời phức tạp nhất. Sử dụng chức năng split plane cũng có khả năng tự động tạo ra các lòng khuôn và các lõi khuôn. Các công cụ trên hỗ trợ và loại bớt các nhiệm vụ mất thời giờ, nhờ đó nhà thiết kế sẽ phát huy được toàn bộ kinh nghiệm và tối đa hóa năng suất.

Định dạng lại mô hình. Đây là một công cụ rất mạnh để định dạng lại mô hình và kiểm tra dữ liệu các bề mặt của mô hình. Một bản sao mô hình sẽ được tự động phát sáng, tách và di chuyển sang một layer khác. Chức năng nhận dạng các bề mặt vụn sẽ giúp khám phá ra các bề mặt có vấn đề ở những khu vực bề mặt do người dùng xác nhận. Tự động xóa đi, làm lành hoặc là vá lại mô hình theo phương pháp hình học tôpô và bảo đảm các dữ liệu được thống nhất.

Bề mặt gốc. Công cụ tạo bề mặt gốc cung cấp một khả năng lựa chọn một hoặc là nhiều bề mặt gốc và tự động phát hiện các bề mặt liên quan từ các bề mặt tham chiếu này sử dụng một giá trị góc ngưỡng do người dùng xác nhận. Công cụ này là một phương pháp rất hữu dụng và nhanh chóng để tách rời mô hình thành hai bề mặt A & B.

Tip Data. Nếu bạn làm việc với các mô hình dạng ‘car-line’ hoặc là quản lý các dữ liệu từ nhiều gốc tọa độ, với chức năng tip data sẽ đơn giản hóa công việc này và di chuyển mô hình 3D trong không gian về góc tọa độ làm việc của bạn. Tấc cả sự di chuyển giữa các góc tọa độ sẽ được tách ra và xuất sang một file mới làm tham chiếu cho công việc kế tiếp.

Phân tích bề mặt. Một công cụ thông tin sẽ giúp chúng ta thấy rõ mối liên quan của tất cảc các dữ liệu bề mặt khi bạn di chuyển chuột trên mô hình. Không nghi ngờ, Đây là cách kiểm tra nhanh nhất để chắc chắn rằng các góc thoát khuôn, vòng cắt hay bán kính fillet đúng yêu cầu kỹ thuật.