Biến dạng mô hình - Adding draft Info Icon
Sử dụng lệnh biến dạng định hướng mục tiêu (target driven deformation), Đoạn phim mô tả cách áp dụng draft 2 độ cho mô hình trong khi duy trì lỗ trong thẳng đứng và bán kính blade fillet không đổi.
 

Biến dạng mô hình - Adding draft

Biến dạng mô hình - Adding draft

Sử dụng lệnh biến dạng định hướng mục tiêu (target driven deformation), Đoạn phim mô tả cách áp dụng draft 2 độ cho mô hình trong khi duy trì lỗ trong thẳng đứng và bán kính blade fillet không đổi.

 
Biến dạng mô hình - Target Driven Curves

Biến dạng mô hình - Target Driven Curves

Sử dụng lệnh biến dạng định hướng mục tiêu (target driven deformation), đoạn phim mô tả cách biến dạng một mô hình khối 2D để phù hợp với một bề mặt được xác định sẵn bằng dạng hình học mặt cắt.

 
Biến dạng mô hình - Springback

Biến dạng mô hình - Springback

Sử dụng lệnh biến dạng định hướng mục tiêu (target driven deformation), Đoạn phim cho thấy cách điều chỉnh một tấm kim loại panel phức tạp bằng các đường cong nhằm bù partial unfolding hoặc springback.

 
Biến dạng mô hình - Toe Spring bending

Biến dạng mô hình - Toe Spring bending

Sử dụng biến dạng uốn, Video chỉ ra cách điều chỉnh một mô hình 3D của đế giầy để bù cho mức toe spring. Khi đó sử dụng biến dạng định hướng mục tiêu (target driven deformation), đế giày sẽ được phân loại để tạo mô hình cho kích cỡ giầy khác.

 
Biến dạng mô hình - Stretching

Biến dạng mô hình - Stretching

Sử dụng biến dạng kéo dài, Video miêu tả cách một mô hình khối được kéo dài ra để tạo mô hình có kích thước khác, ngoài ra đoạn phim này cũng chỉ ra kết quả của những điểm ứng dụng khác nhau trên dạng hình học cuối cùng.

 
Biến dạng mô hình - Complex Springback

Biến dạng mô hình - Complex Springback

Sử dụng lệnh biến dạng định hướng mục tiêu (target driven deformation), Video cho thấy làm thế nào một bảng điều khiển ô tô phức tạp có thể được chỉnh sửa để bù cho springback, làm thế nào duy trì được độ cong hình học bằng cách giữ cạnh bề mặt.

 
Biến dạng mô hình - Twisting

Biến dạng mô hình - Twisting

Sử dụng biến dạng vặn, Video nói về quá trình mô hình của một chai nước được vặn để bổ sung chi tiết thẩm mỹ.

 
Biến dạng mô hình - Kỹ thuật đảo ngược

Biến dạng mô hình - Kỹ thuật đảo ngược

Sử dụng lệnh biến dạng định hướng mục tiêu (target driven deformation), video nói về cách ứng dụng VISI trong việc tạo ra một mô hình bánh lái nguyên mẫu mới, trong đó vẫn duy trì được các lỗ thiết lập sơ bộ và thích ứng với grip geometry.

 
Biến dạng mô hình - Uốn cong

Biến dạng mô hình - Uốn cong

Sử dụng biến dạng uốn, Video cho thấy cách xử lý một chiếc thìa bé bị bẻ cong và cách xác định độ cong tạo ra một hình học hoàn hảo.