VISI Blank ImageVISI Blank Image

PDFVISI Blank

VISI Blank - Công nghệ trải phẳng tự động 2D từ mô hình 3D phức tạp

VISI Blank là một giải pháp tích hợp được phát triển phục vụ trải phẳng 2D từ các mô hình 3D phức tạp. Giải pháp này rất có hữu ích trong các ngành như: kim loại tấm, khuôn dập, và  dụng cụ đột dập. VISI Blank tích hợp liền mạch với mô đun VISI Modeling - dùng hạt nhân Parasolid chuẩn công nghiệp kết hợp với kỹ thuật surface của Hexagon và công nghệ thiết kế 2D.

VISI Blank được thiết kế cho những nhà công nghệ, những kỹ sư, những người thiết kế các sản phẩm tấm kim loại và các nhà làm công cụ , làm khuôn, giúp họ tối ưu hóa sự phát triển của thành phần tấm trải kim loại và cung cấp giá trị phân tích tính chất vật liệu suốt quá trình định hình. Với VISI Blank, tính toán nhanh cho việc trải phẳng hình thể có thể đạt được kết quả rất tốt, làm nổi bật tiềm năng sản xuất và các vấn đề, giúp xác định được giá trị vật liệu, đánh giá chi phí sản xuất, quy trình sản xuất. Chức năng phân tích nhanh của VISI Blank giúp nhà thiết kế xác định được các vùng thiết kế thành phần cần sửa đổi để đạt chi phí sản xuất tối thiểu.

Các tính năng chuyên dụng:

  • Giao diện trực quan, dễ nghiên cứu
  • Khả năng phân tích đồ thị cao
  • Cơ sở vật chất đầy đủ, toàn diện
  • Sự trình bày của Thinning / wrinkling
  • Báo cáo đầu ra dạng HTML
  • Độ chính xác cao
  • Trải bề mặt ra


Giao diện trực quan dễ sử dụng. VISI Blank cung cấp một giao diện dễ sử dụng, cho phép người dùng nhanh chóng và dễ dàng tạo được các blank form từ hình học phức tạp, hiểu các kết quả trong một giải thích đồ họa và thiết lập được quy trình sản xuất tối ưu. Ngoài ra, cơ sở vật liệu đầy đủ toàn diện đảm bảo việc phân tích có thể thực hiện được trên bất kì vật liệu nào.

Thể hiện đồ họa. Kết quả blank sẽ được thể hiện rõ ràng và chính xác trên những báo cáo bằng đồ họa. Phân tích bằng đồ họa giúp phát hiện ra những vùng có vấn đề tiềm tàng trước khi thiết kế khuôn thực tế và thể hiện rõ nét các khu vực “ thinning” và “wrinkling”. Sử dụng hiệu ứng đồ họa giúp bạn có thể xác định được vật liệu đang nằm ở đâu trong một phạm vi dung sai nhất định và các vùng có vật liệu vượt quá dung sai này.

Blank form development. Đối với bất kì nguyên công tạo hình 3D nào, bạn cũng đều có thể tạo hình học trải phẳng 2D để tối thiểu hóa số bước sản xuất, giảm bớt số lần chỉnh sửa và tối ưu hóa vật liệu. Các phương pháp CAD thông thường hoặc thủ công đều mất nhiều thời gian tính toán mà đạt độ chính xác thấp, nhưng với VISI Blank, Kết quả tính toán được đưa ra nhanh chóng và tỉ lệ lỗi sản phẩm hoàn thiện chỉ ở mức 1% mà thôi.