Thiết kế lõi và khoang thông minh cho bảng táp lô xe hơi Info Icon
Video mô tả sự kết hợp các kĩ thuật gia công mặt cong và mô hình khối để thiết kế lõi và khoang thông minh. Đồng thời, nó cũng thể hiện việc đánh giá mô hình cho mục đích phân tích sơ bộ, tách chi tiết, mở rộng bề mặt, mặt phân khuôn và ngắt thiết kế.
 

Thiết kế lõi và khoang thông minh cho bảng táp lô xe hơi

Thiết kế lõi và khoang thông minh cho bảng táp lô xe hơi

Video mô tả sự kết hợp các kĩ thuật gia công mặt cong và mô hình khối để thiết kế lõi và khoang thông minh. Đồng thời, nó cũng thể hiện việc đánh giá mô hình cho mục đích phân tích sơ bộ, tách chi tiết, mở rộng bề mặt, mặt phân khuôn và ngắt thiết kế.

 
Thiết kế khối khuôn dập

Thiết kế khối khuôn dập

Quá trình thiết kế một khối khuôn dập từ mô hình CAD nguồn bằng cách kết hợp kỹ thuật gia công bề mặt và khối. Video cho thấy các chức năng như: tách vỏ, chỉnh sửa cắt, mở rộng bề mặt tiếp tuyến, tạo fillet và các phép toán boole để hoàn thành một mô hình khối.

 
Điền đầy lỗ bề mặt

Điền đầy lỗ bề mặt

Việc chuẩn bị dữ liệu cho sản xuất thường yêu cầu điền đầy các khoảng trống trên mô hình đó. Đối với mô hình khối, việc chỉnh sửa mô hình khá đơn giản và linh hoạt. Tuy nhiên, Những mô hình 3D phức tạp lại đòi hỏi trình độ gia công bề mặt rất cao.

 
Bend relief for automotive stampings

Bend relief for automotive stampings

Thông thường cần chỉnh sửa các tấm panel phức tạp sau khi chạy thử một press trial. Do các chi tiết nhăn hoặc vật liệu mỏng gây ra sự xây sát hoặc rách nên bán kính fillet thường được chỉnh sửa nhằm bù trừ. Theo dõi VIDEO để xem cách VISI đã tự động hóa quá trình này.

 
Tạo mô hình bề mặt nâng cao

Tạo mô hình bề mặt nâng cao

Công cụ VISI Modelling được dùng để tạo mô hình bề mặt nâng cao. Các nhiệm vụ cơ bản như: sửa đổi góc draft, cắt bề mặt, mở rộng bề mặt, chỉnh sửa fillet và làm đầy lỗ với việc xác nhận tiếp tuyến và tính liên tục.

 
Chỉnh sửa mô hình tương tác

Chỉnh sửa mô hình tương tác

VISI Modelling ứng dụng chuẩn Parasolid® và tạo ra các công cụ để linh động sửa đổi các mô hình khối bằng cách di chuyển/xóa các tính năng, sửa bán kính fillet, bổ sung draft và di chuyển bề mặt mà không cần chỉnh sửa các ràng buộc về tham số hay dùng các kĩ thuật xử lí bề mặt.

 
Chức năng tự động lên ràng buộc bề mặt (Auto Constrained Surface)

Chức năng tự động lên ràng buộc bề mặt (Auto Constrained Surface)

Tạo mô hình bề mặt là nhiệm vụ không hề đơn giản, hình dạng tầng dưới hoặc thứ tự lựa chọn có thể ảnh hưởng tới kết quả bề mặt. Với chức năng tự động lên ràng buộc bề mặt chỉ có ở VISI, quá trình được rút gọn 1 cách đáng kể và chỉ cần lựa chọn 1 cửa sổ duy nhất.