VISI Electrode ImageVISI Electrode ImageVISI Electrode Image

PDFVISI Electrode

VISI Electrode - Giải pháp tạo điện cực EDM và sản xuất điện cực

VISI Electrode là một mô đun tự động tạo điện cực và chuôi (holders) để gia công các vùng khó gia công khuôn và dụng cụ định hình. Thiết kế hoàn thiện chuôi điện cực và các va chạm để bảo đảm các điện cực hoạt động đúng ngay từ đầu.

Việc tạo ra điện cự là một quy trình hết sức phức tạp và tốn nhiều thời gian đối với những nhà thiết kế khuôn nhựa và khuôn dập. Là một sản phẩm của bộ VISI, VISI Electrode cung cấp một giải pháp tại mọi thời điểm của quy trình chế tạo từ việc thiết kế đến sản xuất hàng loạt. Giải pháp sẽ cung cấp những kiến thức cũng như tiện ích cho những nhà thiết kế điện cực bằng việc đưa ra một quy trình thiết kế hoàn toàn tự động.

Các tính năng chuyên dụng:

  • Tự động tách riêng bề mặt tạo điện cực
  • Mở rộng bề mặt tuyến tính và tiếp tuyến
  • Chế độ kiểm tra va chạm điện cực
  • Thư viện các chuôi điện cực
  • Các kiểu tạo điện cực thẳng đứng/ cạnh/nghiêng
  • Xuất tập tin dữ liệu trung lập
  • HTML và xuất EPX
  • Đường chạy dao trên mẫu thực dùng công nghệ VISI Machining


Burning area extraction. Sau khi nhận ra vùng, nơi mà cần tạo điện cực, hệ thống sẽ nhanh chóng rào lại vùng đó bằng biên dạng 2D hoặc 3D và đưa ra mô hình điện cực. Với giao diện dễ chọn lựa,chúng ta có thể chọn và tách ra những bề mặt từ những vùng có hình dạng rất phức tạp. Phải nhận thấy rằng VISI Electrode là một công cụ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ những nhà thiết kế điện cực đầy kinh nghiệm. VISI kết hợp tính tự động và khả năng tự xây dựng hình học và áp dụng nó vào các điện cực. Công cụ này cung cấp cho người sử dụng nhiều sự lựa chọn và đảm bảo rằng sẽ cho ra 1 thiết kế điện cực hợp lý.

Tạo điện cực. Giao diện trực quan hướng dẫn người sử dụng trong suốt quá trình tạo điện cực. Những chọn lựa có sẵn cho việc kéo dài thêm chiều cao theo hướng thẳng đứng hay tiếp tuyến. Ngoài ra chúng ta còn có thể kéo dài kích thước theo nhiều hướng khác nhau. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình tạo điện cực, chúng ta cũng có thể sử dụng một số kiểu tạo điện cực và chức năng để kiểm tra sự va chạm của chúng.

Blank, base and stock creation. Điện cực và bán của điện cực tạo thành điện cực. Tên điện cực, vật liệu, loại nguyên công, những đặc điểm để nhận dạng, vát cạnh, vị trí và góc quay có thể được ứng dụng. Bất kỳ thông tin được thêm vào sẽ tự động được cập nhật và xuất kết quả bởi file báo cáo HTML.

Tạo chuôi điện cực. Các chuôi có thể được xây dựng thủ công bằng cách thiết đặt độ rộng, sâu hay chiều cao hoặc chọn từ một thư viện mở rộng. Nơi  điện cực đi tới  được giới hạn bởi các bề mặt bên cạnh, chuôi điện cực được tạo ra bằng cách lấy offset từ tâm của điện cực và bảo đảm đủ khe hở cho máy EDM vận hành. Chức năng tạo điện cực tự động và chế độ kiểm tra va chạm đảm bảo điện cực sẽ không gây ảnh hưởng tới các mặt tách rời.


Quản lý điện cực. EDM manager cung cấp công cụ quản lý về phôi, điện cực, vị trí nhiều điện cực, mô phỏng hướng rút điện cực và các góc, kiểm tra sự va chạm, xuất bản báo cáo theo định dạng HTML, EPX. Để chắc chắn tương thích với các hệ thống CAD/CAM khác, mỗi một điện cực có thể tự động xuất ra các mối liên quan rất chính xác về hệ tọa độ  làm việc sử dụng các định dạng dữ liệu trung lập như IGES, STEP hay STL.

Mô phỏng điện cực và kiểm tra va chạm. Để bảo đảm điện cực và chuôi hoạt động đúng, điện cực được mô phỏng dọc theo trục vận hành. Việc kiểm tra tự động sẽ tiến hành kiểm tra sự giao nhau của điện cực và các bề mặt kế cận. Bất kì sự va chạm nào cũng sẽ được đánh dấu và điện cực sẽ được chuyển đến điểm tiếp xúc.

Tạo điểm mốc và gia công điện cực. Khi điện cực được thiết kế và kiểm tra sự va chạm, nó được gia công trực tiếp trong VISI-Machining. Điểm mốc để gia công và điều chỉnh vị trí của điện cực trong máy EDM được tự động tạo ra để bảo đảm có sự liên tục trong suốt quá trình sản xuất. Mẫu gia công có các công cụ, nguyên công đường chạy dao, tốc độ, độ sâu…tất cả được lưu giữ lại và tái sử dụng trên các dòng điện cực tương tự. Áp dụng các thông tin này vào điện cực mới sẽ tự động tạo ra bộ đường chạy dao sử dụng các thiết lập tương tự, giúp giảm thiểu tối đa thời gian lập trình và đảm bảo sử dụng đúng các tiêu chuẩn từ trước.