Contact Us

JAVELIN Office

Liên hệ VISI / Hexagon

Nếu bạn muốn liên hệ hoặc ghé thăm văn phòng VISI-Hexagon, vui lòng chọn tại đây để biết thêm thông tin công ty và địa chỉ chi tiết.

Request Support Icon

Hỗ trợ liên hệ

Trường hợp bạn không thể tìm được thông tin cần biết về nền tảng kiến thức, hãy gửi một yêu cầu tư vấn đến đội hỗ trợ Hexagon của chúng tôi.

Case Studies Icon

Tìm kiếm cửa hàng

Tìm thông tin liên hệ của 1 trong số nhiều cửa hàng ở mạng lưới đại lý toàn cầu của chúng tôi.

Request Information Icon

Yêu cầu thông tin

Để biết thêm thông tin về dịch vụ sản phẩm của chúng tôi, bạn vui lòng điền vào mẫu Yêu cầu thông tin.

Careers at Hexagon

Tuyển dụng

Để biết thêm thông tin về cơ hội nghề nghiệp hiện tại của Hexagon, hãy click ở đây.